એસિડિટી અને માથાનો દુખાવો દૂર કરવા માટે દરરોજ આ એક કામ કરો

એસિડિટી અને માથાનો દુખાવો દૂર કરવા માટે દરરોજ આ એક કામ કરો: એસિડિટી, કબજિયાત, માથાનો દુખાવો અને વાળ ખરવા જેવી અનેક સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે આ એક ખૂબ જ સરળ ઉપાય છે. આ ઉપાયની મદદથી આ બધી સમસ્યાઓમાં રાહત મેળવી શકાય છે. બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલીના કારણે આજના સમયમાં ઘણી સમસ્યાઓ થવા લાગી છે. આ પૈકી, પાચન … Read more

ITI પલાણા દ્વારા સુપરવાઇઝરની ભરતી જાહેર, પગાર 14,000 થી શરૂ

ITI પલાણા દ્વારા સુપરવાઇઝરની ભરતી જાહેર, પગાર 14,000 થી શરૂ: ITI પલાણા દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની … Read more

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી ૨૦૨૩

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી ૨૦૨૩: સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ … Read more

આવનારી ફોરેસ્ટ ભરતીનું સંમતિ પત્ર ઓનલાઈન ભરો અને સબમિટ કરો

આવનારી ફોરેસ્ટ ભરતીનું સંમતિ પત્ર ઓનલાઈન ભરો અને સબમિટ કરો: નોટિફિકેશન મુજબ, સંબંધિત વનવિભાગ દ્વારા પરીક્ષા ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે. આ પોસ્ટ જિલ્લા આધારિત પોસ્ટ છે. તેથી જે ઉમેદવારોએ એક કરતાં વધુ જિલ્લા માટે અરજી કરી છે, છેલ્લી અરજી કરેલ જિલ્લાને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. વન વિભાગ આ પરીક્ષા માટે સંમતિ ફોર્મ લેશે. … Read more

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL) માં જનરલ મેનેજરની ભરતી

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL) માં જનરલ મેનેજરની ભરતી: ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ એટલે કે UGVCL દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, … Read more

ગુજરાત સ્ટેટ યોગા બોર્ડ દ્વારા વિવિધ તાલુકામાં ભરતી

ગુજરાત સ્ટેટ યોગા બોર્ડ દ્વારા વિવિધ તાલુકામાં ભરતી: ગુજરાત સ્ટેટ યોગા બોર્ડ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની … Read more

નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં ભરતી 2023

નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં ભરતી 2023: નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા … Read more

ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેંટ દ્વારા ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટની ભરતી જાહેર

ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેંટ દ્વારા ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટની ભરતી જાહેર: ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેંટ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે … Read more

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સેન્ટર મોરબી ખાતે ભરતી, પગાર 25,000/- થી શરૂ

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સેન્ટર મોરબી ખાતે ભરતી, પગાર 25,000/- થી શરૂ: નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત મોરબી જિલ્લામાં આયુષ્યમાન ભારત હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ હેઠળ મંજૂર થયેલ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતેના કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસરની ખાલી રહેલ જગ્યા ઉપર કરાર આધારિત 11 માસ માટે ભરવા માન્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની થાય છે. તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર … Read more

ઇડર નાગરિક સહકારી બેન્કમાં ભરતી, 15 દિવસ સુધી અરજી કરી શકાશે

ઇડર નાગરિક સહકારી બેન્કમાં ભરતી, 15 દિવસ સુધી અરજી કરી શકાશે: ઇડર નાગરિક સહકારી બેન્ક દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી … Read more