ધોરણ 10 બોર્ડ પરીક્ષાનું પરિણામ વહેલું જાહેર થશે, જુઓ ક્યારે જાહેર થશે?

ગુજરાતમાં અત્યારે ધોરણ 10 ની 22 માર્ચે ,પરીક્ષા પૂર્ણ થઇ ગઈ છે, આ વખતે બૉર્ડની પરીક્ષાઓ અને લોકસભાની ચૂંટણી સાથે સાથે આવી રહી છે. ત્યારે લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થશે તેવી સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી છે. ધોરણ 10 બૉર્ડ પરીક્ષાનું પરિણામ વહેલું જાહેર થશે આ વખતે બૉર્ડની પરીક્ષાઓ અને લોકસભાની ચૂંટણી … Read more

ગુજરાત આંગણવાડી મેરીટ લિસ્ટ અને રિજેક્ટ લિસ્ટ 2023 જાહેર

સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની ભરતી માટેનું મેરીટ લિસ્ટ અને રીજેક્ટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉમેદવારો ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને મેરીટ લિસ્ટમાં પોતાનું નામ ચેક કરી શકશે. 10,000થી વધુ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. તેનું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને રીજેક્ટ લિસ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. … Read more

TAT હાયર સેંકન્ડરીની પરિક્ષાનું પરિણામ જાહેર, ફટાફટ એક ક્લિકમાં ચેક કરો રિઝલ્ટ

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ટાટ એચએસની પરીક્ષાનું પરિણામ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ટાટ એચએસ ની 41,250 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ટાટ હાયર સેકન્ડરીની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કર્યું છે. ગુજરાતી, હિંદી અને અંગ્રેજીમાં 2564 ઉમેદવારોએ 140 થી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. જ્યારે 59 ઉમેદવારોએ 120 થી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. ટાટ … Read more

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023, પરિણામ જોવા અહી ક્લિક કરો

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023 કટ ઓફ, મેરીટ લીસ્ટ ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ લિંક્સ જલદીથી જાહેર કરશે. ગુજરાત હાઇકોર્ટને 1499 પટાવાળા પોસ્ટ્સ ભરવા માટે રાજ્યમાં વિવિધ વિવિધ કેન્દ્રોમાં ઓફલાઇન પરીક્ષા આયોજિત કરેલી હતી. હાઇકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023 ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતીની અરજી કરવાની એપ્લિકેશન વિંડો 29 જૂન 2023 પર બંધ થઇ ગઈ હતી. જે અરજીદારો જે નિયમિત … Read more

Indian Army Agniveer Final Result 2023 PDF: Check Your Result Now!!!

Indian Army declared Agniveer Final Result: IndianArmy Result 2023 has been declared for all Zones/AROs/ROs. Candidates who appeared for Army Firefighter Recruitment 2023 can check their results from the direct link provided here. Result pdf of all regions can be downloaded from the direct link provided here. Army Agniveer Result 2023 has been declared. Indian … Read more

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલ TAT હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા (TAT-2) કટ ઓફ અને રિઝલ્ટ જાહેર

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલ TAT હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા (TAT-2) કટ ઓફ અને રિઝલ્ટ જાહેરરાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તારીખ 6/8/2023 ના રોજ લેવાયેલ શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી ઉચ્ચતર માધ્યમિક 2023 ની પ્રાથમિક પરીક્ષા ગુજરાતી માધ્યમનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ છે ઉમેદવારોએ સદ્રહુ પરીક્ષાનું પરિણામ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ની વેબસાઈટ પરથી જોઈ શકાશે. રિઝલ્ટ કેવી રીતે … Read more

GPSSB તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કનું રિઝલ્ટ જાહેર, અહીથી ચેક કરો તમારું પરિણામ

GPSSB તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્કનું રિઝલ્ટ જાહેર, અહીથી ચેક કરો તમારું પરિણામ: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા ૦૯-૦૪-૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલ હત અને જાહેરાત ક્રમાંક ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સચિવ (તલાટી કમ મંત્રી) (વર્ગ-3) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા ૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલ હતી. આ પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ આજે … Read more

GUJCET Result 2023 (2 મે 2023): તમારું GUJCET નું રિઝલ્ટ ચેક કરવાની ડાયરેક્ટ લિંક

GUJCET Result 2023: GSEB 12મું પરિણામ 2023 આજે, 2 મે સવારે 9 વાગ્યે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. GBSHSE એ GUJCET પરિણામની તારીખની જાહેરાત કરી છે. ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન મુજબ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, GBSHSE આજે, 2 મે, 2023 GUJCET પરિણામ જાહેર કર્યું છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાત બોર્ડ HSC સાયન્સની પરીક્ષા આપી હતી. સત્તાવાર … Read more