એરફોર્સ અગ્નિવીરમાં 2500 જગ્યાઓ પર ભરતી

તમામ ઉમેદવારોને જાણ કરવામાં આવે છે કે સૂત્રો પાસેથી મળેલી નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ભારતીય વાયુસેનાએ 08 જુલાઈ 2024ના રોજ એરફોર્સ અગ્નિવીર ભરતી 2024 માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. જેના માટે હવે આ યોજના હેઠળ, ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીર એર ઇન્ટેક 02. /2025 એરફોર્સમાં હાથ ધરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો અરજી કરવા ઇચ્છુક છે તેઓ નીચે આપેલ અરજી લિંક પર ક્લિક કરીને અરજી કરી શકે છે. અરજીઓ 8મી જુલાઈથી શરૂ થશે અને 28મી જુલાઈ રાત્રે 11:00 વાગ્યા સુધી ચાલશે અને તેની પરીક્ષાની તારીખ પણ 18મી ઑક્ટોબર જુલાઈ નક્કી કરવામાં આવી છે. પરીક્ષાના 10 થી 15 દિવસ પહેલા એડમિટ કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે. તેની અરજી ફી ₹550 છે. તમામ ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 17 થી 21 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેમાં કુલ 2500 પોસ્ટ છે. વધુ માહિતી માટે, ઉમેદવારને એક વાર સત્તાવાર સૂચના વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, જેની લિંક નીચે આપેલ છે.

પોસ્ટ

  • X , Y ગ્રુપ – 2500 પોસ્ટ્સ

ઉંમર મર્યાદા

  • ન્યૂનતમ ઉંમર – 17.5 વર્ષ
  • મહત્તમ ઉંમર – 21 વર્ષ

પગાર

  • 30000/- દર મહિને

શૈક્ષણિક લાયકાત

ભારતીય વાયુસેનામાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારો માટે બે પોસ્ટ છે, ગ્રુપ X અને ગ્રુપ Y. ગ્રુપ X માટે, ઉમેદવારોએ 12માં વિષય તરીકે ગણિત હોવું જોઈએ અને અંગ્રેજીમાં 50 થી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ. ગ્રુપ Y માટે, ઉમેદવારોએ કોઈપણ વિષયમાં 12મું પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને અંગ્રેજીમાં 50 થી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ.

એર ફોર્સ અગ્નિવીર પસંદગી પ્રક્રિયા

ભારતીય વાયુસેનામાં પસંદગી પામવા માટે ઉમેદવારે પહેલા લેખિત પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે. લેખિત પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી, ઉમેદવારે શારીરિક કસોટી પાસ કરવી પડશે જેમાં 1600 મીટર દોડ અને અન્ય કેટલીક પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થશે. આ બધું પાસ કર્યા પછી, ઉમેદવારે જૂથ ચર્ચા પાસ કરવાની રહેશે જે અંગ્રેજીમાં હશે અને અંતે અંતિમ મેરિટ નક્કી કરવામાં આવશે જે મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો  બેન્ક ઓફ બરોડામાં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી, ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • પ્રથમ તમે એરફોર્સ અગ્નિવીરના હોમ પોર્ટલની મુલાકાત લો
  • અહીં નવીનતમ વિકલ્પ, એર ફોર્સ અગ્નિવીર ભરતી વિભાગ શોધો
  • એરફોર્સ અગ્નિવીર ભરતી વિભાગમાં, તમને તેના માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની લિંક મળશે, તેના પર ક્લિક કરો.
  • તમારે અહીં બધી માહિતી ભરવાની રહેશે, નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો
  • સાઈઝ પ્રમાણે તમારો ફોટો, અંગૂઠાની છાપ અપલોડ કરો
  • આગલા પૃષ્ઠમાં, તમે ફી જમા કરો અને તમારી તારીખ સાચવો, તમારું ફોર્મ સબમિટ કરો

મહત્વની લિંક

Leave a Comment