બેંક ઓફ બરોડામાં 627 વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, પગાર 36,000/- થી શરૂ

બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ કોર્પોરેટ, સંસ્થાકીય ધિરાણ અને નાણા વિભાગમાં નિયમિત ધોરણે વિવિધ વિભાગો અને 168 વ્યાવસાયિકો માટે કરારના ધોરણે ફિક્સ્ડ ટર્મ એન્ગેજમેન્ટ પર 459 વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. લાયક ઉમેદવારો બેંક ઓફ બરોડા વેકેન્સી 2024 માટે વેબસાઇટ bankofbaroda.in પરથી 12 જૂન 2024 થી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

કુલ જગ્યાઓ :

 • 627

પોસ્ટનું નામ

 • વિવિધ પોસ્ટ્સ / પ્રોફેશનલ્સ / નિષ્ણાત અધિકારીઓ (SO)

લાયકાત

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓલાયકાત
રેગ્યુલર પોસ્ટ168આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો
કોંટ્રેક્ટ બેઝ પોસ્ટ459આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો

વય મર્યાદા: બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 માટેની વય મર્યાદા પત્નીઓ પછી બદલાય છે. વય મર્યાદાની ગણતરી માટે નિર્ણાયક તારીખ 1.6.2024 છે. ઉંમરમાં નિયમ મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

અરજી ફી

 • જનરલ/ OBC/ EWS રૂ. 600/-
 • SC/ST/PWD/સ્ત્રી રૂ. 100/-
 • ઑનલાઇન ચુકવણી પદ્ધતિ

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો

 • નીચે આપેલ બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 નોટિફિકેશન પીડીએફમાંથી તમારી લાયકાત તપાસો
 • નીચે આપેલ “Apply Online” લિંક પર ક્લિક કરો અથવા bankofbaroda.in વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • જરૂરી અરજી ફી ચૂકવો
 • અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ કાઢો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • અરજી કરવાની શરૂ: 12 જૂન 2024
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 2 જુલાઈ 2024

મહત્વની લિંક

નોટિફિકેશન પીડીએફ (કોંટ્રેકટ)Notification
નોટિફિકેશન પીડીએફ (રેગ્યુલર)Notification
એપ્લાય ઓનલાઈન (કોંટ્રેકટ)Apply Online
એપ્લાય ઓનલાઈન (રેગ્યુલર)Apply Online
ઓફિશિયલ વેબસાઇટBank of Baroda

Leave a Comment