ગાંધીનગર જિલ્લા ખાતે હોમગાર્ડની 114 જગ્યાઓ પર બરતી, મહિલા પણ કરી શકશે અરજી

ગાંધીનગર જિલ્લા દ્વારા હોમગાર્ડની 114 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતીનું નોટિફિકેશન બહાર પડી છે. આ ભરતીમાં અરજી કરવા લાયકાત શું જોઈએ, ઉમર કેટલી હોવી જોઈએ, પગાર કેટલો મળશે, એપ્લિકેશન ફી કેટલી ભરવી પડશે, નોકરી કઈ જગ્યાએ કરવાની રહેશે, સિલેક્ષન કઈ રીતે થશે, ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ કઈ છે,.. જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ એંડ સુધી વાંચો.. વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

કુલ જગ્યાઓ

  • 114 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • હોમગાર્ડની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

  • ધોરણ 10 પાસ

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

  • 18 વર્ષથી વધારે
  • નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ થશે.

જોબ લોકેશન

  • ગાંધીનગરના વિવિધ વિસ્તાર

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • ઓફલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વની તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 27-10-2023
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 10-11-2023

મહત્વની લિંક

આ પણ વાંચો  ISRO દ્વારા ભરતી જાહેર, અરજી ઓનલાઈન કરવી

Leave a Comment