ગાંધીનગર નગરપાલિકા દ્વારા ભરતી, અરજી ઓનલાઈન કરવી!!

ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 72જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • આરોગ્ય અધિકારી: 04
 • ફિમેલ હેલ્થ વર્કર: 27
 • બહુહેતુક આરોગ્ય કાર્યકર: 30
 • ફાર્માસિસ્ટ: 06
 • લેબ ટેકનિશિયન: 06

લાયકાત શું જોઈએ?

 • વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • 18 વર્ષથી વધારે

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી ની જરૂર નથી.

પગાર કેટલો મળશે?

 • આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • ઉમેદવારની પસંદગી પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • ગાંધીનગર, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • 5-11-2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment