ગ્રામ સુરક્ષા દળ અને સાગર રક્ષક દળમાં ભરતી, ધોરણ 3 પાસ ઉમેદવારો માટે મોટી તક

GRD દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ જગ્યાઓ

 • કુલ 225 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે.

પોસ્ટનું નામ

 • GRD પુરુષ : 131
 • GRD મહિલા : 38
 • SRD પુરુષ : 56

એજયુકેશનલ ક્વોલિફેશન

 • ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા અનુસાર GRD SRD ની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે ધોરણ 3 પાસ કરેલું હોવું જોઈએ તથા અન્ય લાયકાત માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચી લેવી. આ ભરતીમાં પુરુષ તથા મહિલા બંને અરજી કરી શકે છે.

ઉમર ધોરણ

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારની ન્યૂનતમ ઉમર 20 અને મહતમ ઉમર 50 વર્ષની હોવી જોઈએ.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી ની જરૂર નથી, તમે વિનામુલ્યે આ ભરતીમાં અરજી કરી શકો છો.

સિલેક્સન કઈ રીતે કરવામાં આવશે?

મુખ્યત્વે બે કસોટી દ્વારા ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે જેમાં,

 • ફિજિકલ ઇન્ટરવ્યુ અને પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ

આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ

 • આધારકાર્ડ / રાશનકાર્ડ / ચૂંટણીકાર્ડ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ
 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • વધારે ડૉક્યુમેન્ટની માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

અરજી ફોર્મ મેળવવાનું સ્થળ

નીચે આપેલ સ્થળ પરથી તમે અરજી ફોર્મ લઈ અને જમા કરી શકો છો:

 • દ્વારકા
 • ઓખા
 • ખંભાળિયા
 • મીઠાપુર
 • કલ્યાણપુર
 • સલાયા
 • વાડીનાર
 • ભાણવડ

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • આ ભરતીમાં ઉમેદવારે રૂબરૂ જઈને ફોર્મ ભરવાનું અને જમા કરાવવાનું રહેશે.

અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2023 છે.

5 thoughts on “ગ્રામ સુરક્ષા દળ અને સાગર રક્ષક દળમાં ભરતી, ધોરણ 3 પાસ ઉમેદવારો માટે મોટી તક”

Leave a Comment