ઇંડિયન કોસ્ટ ગાર્ડમાં ભરતી જાહેર, અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ (ICG) એ નાવિક જીડી (જનરલ ડ્યુટી) અને યાંત્રિક CGEPT 01/2025 બેચની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો કોસ્ટ ગાર્ડ નાવિક જીડી અને યાંત્રિક ખાલી જગ્યા 2024 માટે વેબસાઇટ joinindiancoastguard.cdac.in પરથી 13 જૂનથી 3 જુલાઇ 2024 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ICG નાવિક (GD), યાંત્રિક ભારતીની સૂચના 01/2025 છે. 13 જૂન 2024 ના રોજ પ્રકાશિત.

ICG ખાલી જગ્યા 2024

 • નાવિક (જીડી):- 260
 • યાંત્રિક:- 60

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • નાવિક:- ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર સાથે 12મું પાસ
 • યાંત્રિકઃ 10મું પાસ અને સંબંધિત ક્ષેત્રમાં ડિપ્લોમા

ઉંમર મર્યાદા

કોસ્ટ ગાર્ડ (ICG) નાવિક (GD), યાંત્રિક 01/2025 માટે વય મર્યાદા 18-22 વર્ષ છે. ઉમેદવારનો જન્મ 1 માર્ચ 2003 અને 28 ફેબ્રુઆરી 2007 (બંને તારીખો સહિત) ની વચ્ચે થયો હોવો જોઈએ. ઉંમરમાં નિયમો મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

ICG ભરતી ઓનલાઇન અરજી કરો

 • કોસ્ટ ગાર્ડ (ICG) નાવિક (GD), યાંત્રિક 01/2025 સૂચના PDF નીચે આપેલ તમારી લાયકાત તપાસો
 • નીચે આપેલ “ઓનલાઈન અરજી કરો” લિંક પર ક્લિક કરો અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લો https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/
 • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • જરૂરી અરજી ફી ચૂકવો
 • અરજીપત્રકની પ્રિન્ટ કાઢો.

પરીક્ષા ફી

 • જનરલ/OBC/EWS: રૂ.300/-
 • SC/ST: કોઈ ફી નથી

ICG ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

કોસ્ટ ગાર્ડ (ICG) નાવિક (GD), યાંત્રિક 01/2025 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:

 • કમ્પ્યુટર આધારિત લેખિત પરીક્ષા (CBE)
 • શારીરિક અને આકારણી/અનુકૂલનક્ષમતા પરીક્ષણો
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 13/06/2024
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 03/07/2024

મહત્વની લિન્ક

નોટિફિકેશનView Here
એપ્લાય ઓનલાઈનHere

Leave a Comment