ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેંટ દ્વારા ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટની ભરતી જાહેર

ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેંટ દ્વારા ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટની ભરતી જાહેર: ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેંટ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

irma recruitment 2023

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • એક જ જગ્યા ઉપર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે.

  • ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટ

લાયકાત શું જોઈએ?

  • આ માહિતી માટે સંપૂર્ણ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

  • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી ઉપર હોવી જોઈએ.
  • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

  • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

  • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

  • આણંદ, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

  • જાહેરાતમાં આપેલ ઝૂમ મિટિંગ પર ઓનલાઈન હજાર રહેવું પડશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

  • ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ : 24/07/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment