જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, ઓનલાઈન અરજી શરૂ

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, ઓનલાઈન અરજી શરૂ: જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 18 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • આયુષ મેડિકલ ઓફિસર : 12 જગ્યા
 • મીડ વાઈફરી : 06 જગ્યા

લાયકાત શું જોઈએ?

 • આયુષ મેડિકલ ઓફિસર : ધોરણ 12 પાસ, બીએમએસ, bhma, bsma
 • મીડ વાઈફરી : ધોરણ 12 પાસ, બીએસસી નર્સિંગ અથવા બેઝિક બીએસસી નર્સિંગ, ડિપ્લોમા ઇન જનરલ નર્સિંગ અને મીડ વાઈફરી

પગાર

 • આયુષ મેડિકલ ઓફિસર : રૂ. 22,000/-
 • મીડ વાઈફરી : રૂ. 30,000 + ઇંસ્ટેટિવ

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી ઉપર હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • મેરીટ આધારીત

નોકરીનું સ્થળ

જામનગર મહાનગરપાલિકા, જામનગર, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે, જેની લિન્ક નીચે આપેલી છે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 31/08/2023

મહત્વની લિંક

જાહેરાત માટેઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment