સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી ૨૦૨૩

સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ભરતી ૨૦૨૩: સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

sdau recruitment 2023

કુલ કેટલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 02 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • જુનિયર રિસર્ચ ફેલ્લો
 • સિનિયર રિસર્ચ ફેલ્લો

લાયકાત શું જોઈએ?

 • જુનિયર રિસર્ચ ફેલ્લો : B.Sc (Agriculture)
 • સિનિયર રિસર્ચ ફેલ્લો : M.Sc (Agriculture)

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી ઉપર હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

પગાર કેટલો મળશે?

 • JRF : ૧૬,૪૦૦/-
 • SRF : ૩૧,૦૦૦/-

નોકરીનું સ્થળ

 • સરદારકૃષિનગર, દાંતીવાડા

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારને તેના ડૉક્યુમેન્ટ જાહેરાતમાં આપેલ સરનામા પર મોક્લવાના રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • ઇન્ટરવ્યુ તારીખ : ૧૧।૦૮।૨૦૨૩

મહત્વની લિંક

નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરવાઅહી ક્લિક કરો
GkJob હોમપેજઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment