સીલવાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ દ્વારા મેનેજરની જગ્યા પર ભરતી

સીલવાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ દ્વારા મેનેજરની જગ્યા પર ભરતી: સીલવાસા સ્માર્ટ સિટી ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 01 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • મેનેજરની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • લો અને સિવિલ એંજિનિયરિંગમાં ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઇએ.
 • ડિપ્લોમા ઇન કોન્ટ્રાક્ટમાં માસ્ટર ડિગ્રી હોવી જોઈએ.

અનુભવ શું જોઈએ ?

 • કંપનીમાં કામ કર્યાનો 10 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી 65 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારની એપ્લિકેશન ફી રાખવામા આવેલી નથી.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • સીલવાસા, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારે જાહેરાતમાં આપેલ સરનામા પર રૂબરૂ હજાર રહેવાનુ રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 08/09/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment