વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી જાહેર, ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો

વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 01 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • સૉફ્ટવેર પ્રોગ્રામર

લાયકાત શું જોઈએ?

 • Full time MCA/B.E.-IT/Computers/M.Sc.-IT with 55% having minimum

અનુભવ શું જોઈએ ?

 • 5 years of post qualification experience.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી 35 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • 200/-

પગાર કેટલો મળશે?

 • રૂ. 31,340/- ત્રણ વર્ષ માટે માસિક ફિક્સ વેતન

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • વડોદરા નગરપાલિકા, વડોદરા, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઉમેદવારને તેની રીતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 29/08/2023

મહત્વની લિંક

જાહેરાત ડાઉનલોડ કરવાઅહી ક્લિક કરો
GkJob હોમપેજક્લિક કરો

Leave a Comment