વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભરતી, અરજી કરો ઓનલાઈન

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભરતી, અરજી કરો ઓનલાઈન: વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 06 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • બી.ઈ. સિવિલ એન્જિનિયર
 • ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયર

લાયકાત શું જોઈએ?

 • આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષથી 30 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • વયમર્યાદાની વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

એપ્લિકેશન ફી

 • આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

પગાર કેટલો મળશે?

 • 35000 થી 55000

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • જો ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોનું સિલેક્ષન વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે.

નોકરીનું સ્થળ

 • સુરત, ગુજરાત

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 24/09/2023

મહત્વની લિંક

નોટિફિકેશન માટેઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment