ઓનલાઇન ઇલેકટ્રીસીટી બિલ સ્કેમ !ક્યાંક તમે તો શિકાર નથી બની રહ્યા ને ? જુવો આ સ્કેમથી કઇ રીતે બચવુ

સોસીયલ મીડીયાના વધતા જતા વપરાશને કારણે ઘણી બધિ સુવિધાઓ મળી છે. સાથે સાથે જો સરખી રિતે સોસિયલ મીડીયાનો ઉપ્યોગ કરતા ના આવડે તો તમે ઘણા બધા સ્કેમ નો ભાગ પણ બની શકો છો. આજકાલ આ પ્રકારના વિવિધ સ્કેમ માર્કેટ મા ચાલી રહયા છે. “પ્રિય ગ્રાહક તમારી વીજળીનો પાવર આજે રાત્રે 9.30 વાગ્યે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. … Read more