સરકારી ભરતી માટેના તમામ બોર્ડ એક કરવા વિચારણા : ટુંક સમયમાં લેવાય શકે છે નિર્ણય

સરકારી ભરતી માટેના તમામ બોર્ડને એક કરવા માટે હાલ ગુજરાત સરકાર વિચારણા કરી રહ્યું છે જે અંતર્ગત વિવિધ સંવર્ગોની ભરતી કરતા વિવિધ બોર્ડને એક કરવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. જી મીડિયા કોર્પોરેશનના ચીફ એડિટર દિપક રાજાણીએ તાજેતરમાં જ તેમના ટ્વીટર એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી માહિતી શેર કરી હતી. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં વિવિધ … Read more