એનિમલ વેલ્ફેર બોર્ડે ( ભારતીય પશુ કલ્યાણ બોર્ડ) લોકોને વેલેન્ટાઈન દિવસના અવસર પર COW HUG DAY ઉજવવા માટે અપીલ કરી

Cow Hug Day :ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા માટે તેનું જતન કરવું જરૂરી છે.વિદેશી કલ્ચરના આગમન સાથે ભારતીય કલ્ચર પાછળ ધકેલાઈ રહ્યું છે. આવા સમયે ગાય માતાની રક્ષા અને તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ વધારવા માટે ભારતનું પશુ કલ્યાણ બોર્ડ એક કદમ આગળ આવ્યું છે. ભારતીય પશુ કલ્યાણ બોર્ડ ભારતીય પશુ કલ્યાણ બોર્ડ એ ભારત સરકારની જ … Read more