BOI PO Recruitment 2023: બેંક ઓફ ઇન્ડીયામાં વિવિધ ૫૦૦ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત

BOI PO Recruitment 2023: bank of india દ્વારા તાજેતરમાં જ વિવિધ 500 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. ઓનલાઇન આવેદન કરવાની તારીખ 11 /2/ 2023 અને ઓનલાઇન આવેદન કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 25/ 2 /2023 સુધીની છે. Boi po recruitment 2023 માટેની અન્ય માહિતીઓ નીચે મુજબ આપેલ છે. પોસ્ટ/જગ્યાઓ વિશે માહિતી પોસ્ટનું નામ પ્રવાહ … Read more