વસંતોત્સવ ૨૦૨૩ : ગાંધીનગરમાં યોજાવા જઈ રહ્યો છે ઉત્સવ,ગુજરાત અને ભારતના કલાકારો આપશે પરફોર્મન્સ જુવો કાર્યક્રમની રૂપરેખા

રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ ગુજરાત સરકાર તથા કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા દર વર્ષે આઝાદીકા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત સંસ્કૃતિ કુંજ ગાંધીનગરમાં વસંતોત્સવ 2023 ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગાંધીનગરમાં આ ઉત્સવનું રંગે ચંગે આયોજન કરવામાં આવનાર છે. જેમાં ગુજરાતના વિવિધ કલાકારો,તેમજ ભારતના … Read more