નવસારી જિલ્લામાં આકાર લેશે અત્યાધુનિક ટેકસટાઇલ પાર્ક PM Mitra : મોદીજીએ આપી મંજૂરી

Navsari: ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં મેગા ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ એન્ડ એપરલ પાર્કની સ્થાપનાને તાજેતરમાં જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 5 F વિઝન અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકારના કાપડ મંત્રાલય દ્વારા ગુજરાતમાં નવસારી ખાતે આધુનિક મેગા ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ એન્ડ એપેરલ પાર્ક PM Mitra ની સ્થાપનાને તાજેતરમાં જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ PM Mitra એપરલ પાર્કની … Read more