આવું મામેરું તમે ક્યારેય નહી જોયું હોય ! ૨.૨૧ કરોડ રોકડા,૧૦૦ વીઘા જમીન તેમજ…

રાજસ્થાન : દીકરો કે દીકરીના લગ્ન પ્રસંગ હોય અને ભાઈ મામેરું ના લાવે એવું તો બનેજ નહિ.પરંતુ રાજસ્થાનમાં ભાઈઓએ બહેનને જે મામેરું પુર્યું તેણે તો સમગ્ર સોશિયલ મીડિયાને હચમચાવી નાખ્યું. મામેરું એટલે શું ? વાળી કદાચ તમને મનમાં એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે આ મામેરું એટલે શું ? તો આપને જણાવી દઈએ કે વર્ષોથી ઘણા … Read more