તમારા સ્માર્ટફોનની કોઇ જાસુસી તો નથી કરી રહ્યું ને ? આ રીતે ચેક કરો

Smartphone: શું તમારા સ્માર્ટફોનની કોઈ જાસુસી તો નથી કરી રહ્યું ને ? Android સ્માર્ટફોન ઉપયોગકર્તા માટે આ પોસ્ટમાં વિવિધ ૬ એવી ટ્રિક્સ બતાવવામાં આવેલ છે જેના પરથી તમને ખબર પડી જશે કે ખરેખર કોઈ વ્યક્તિ તમારા સ્માર્ટફોનની જાસુસી કરે છે કે નહિ. ભારતમાં ૯૦ કરોડથી વધુ ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓ રોજ બરોજ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. … Read more