તાંબાના વાસણમાં પાણી પીવાથી થાય છે આ અદભુત ફાયદાઓ, જાણો આ ૧૧ ફાયદાઓ વિશે

તાંબા (કોપર)ના વાસણમાં પાણી પીવાના ફાયદા: ઐતિહાસિક રીતે જોઈએ તો આ પૃથ્વી પર શોધાયેલ પ્રથમ ધાતુ તે કોપર (ત્રાંબુ) હતી.જેના નામે જ ચાલ્કોલિથિક કાળને તાંબાના યુગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રાચીન સભ્યતાઓ જેવી કે ઇજિપ્ત, રોમ, ગ્રીસ, અને ભારતીયો વેપારથી માંડીને, ઘરગથ્થુ ઉપયોગ કે ચલણી નાણું તરીકે તાંબા નો ઉપયોગ કરતા. આ પોસ્ટમાં આપણે … Read more