એરપોર્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇંડીયા મા વિવિધ ૪૯૦ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેરાત

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ GATE-2024 દ્વારા જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (સિવિલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, IT અને આર્કિટેક્ચર) ની ભરતી માટે એક સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરે છે તેઓ સૂચના વાંચી શકે છે અને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

પોસ્ટ્નુ નામ : જુનિયર એક્ષીક્યુટીવ

કૂલ ભરતી : ૪૯૦

મહત્વની તારીખો :-

ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખઃ 02-04-2024
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 01-05-2024

વય મર્યાદા :-

મહત્તમ વય મર્યાદા: 27 વર્ષ
ઉંમરમાં છૂટછાટ એ નિયમો અનુસાર અરજી છે.

લાયકાત :

જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (માહિતી ટેક્નોલોજી) માટે: ઉમેદવારો પાસે ડિગ્રી (સંબંધિત એન્જી.) અથવા એમસીએ હોવી જોઈએ અન્ય તમામ પોસ્ટ્સ માટે: ઉમેદવારો પાસે ડિગ્રી હોવી જોઈએ (સંબંધિત એન્જી.)

પોસ્ટ નામ કુલ
જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (આર્કિટેક્ચર) 03
જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એન્જિનિયરિંગ-સિવિલ) 90
જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એન્જિનિયરિંગ-
વિદ્યુત) 106
જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ) 278
જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (માહિતી
ટેકનોલોજી) 13

નોટીફીકેશન : અહી ક્લિક કરો

ઓફ્ફિસિયલ વેબ્સાઇટ : અહી ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો  કોલેજ પાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉત્તમ તક, સરકારી ભરતીની થઈ જાહેરાત, 65 હજારથી વધુ મળશે પગાર, એક ક્લિકમાં જાણો તમામ વિગત

Leave a Comment