શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે

Image Credit : wallpaperacess

પાચન શક્તિમાં વધારો કરે છે.

વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

ખરતા વાળ આટકાવે છે 

બાળકોના વિકાસ માટે ખુબજ ફાયદાકારક છે

કેન્સરનું જોખમ ઘટાડે છે.