બેન્ક ઓફ બરોડામાં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી, ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

બેંક ઓફ બરોડા “ફાયર ઓફિસર, મેનેજર, સિનિયર મેનેજર, ચીફ મેનેજર” ની જગ્યાઓ માટે કુલ 22 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહી છે. અરજી ઓનલાઈન કરવાની છે. અરજીઓ 17 ફેબ્રુઆરી 2024 થી શરૂ થશે. ઉપરાંત, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 08 માર્ચ 2024 છે.

 • પોસ્ટનું નામ – ફાયર ઓફિસર, મેનેજર, સિનિયર મેનેજર, ચીફ મેનેજર
 • કુલ પોસ્ટ્સ – 22
 • શૈક્ષણિક લાયકાત – જાહેરાત જુઓ
 • નોકરી સ્થળ – મુંબઈ
 • અરજી પ્રક્રિયા – ઓનલાઈન
 • અરજી શરૂ કરવાની તારીખ – 17 ફેબ્રુઆરી 2024
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ – 08 માર્ચ 2024
પોસ્ટકુલ જગ્યાઑ
ફાયર ઓફિસર02
મેનેજર10
વરિષ્ઠ વ્યવસ્થાપક09
ચીફ મેનેજર01

ભરતી વિષે માહિતી

 • આ ભરતી માટે અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.
 • અરજીઓ 17 ફેબ્રુઆરી 2024 થી શરૂ થશે.
 • જો અરજીમાં માહિતી અધૂરી હશે તો અરજી ગેરલાયક ઠરશે.નિયત તારીખ પછી મળેલી અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
 • ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચવી જોઈએ.
 • અરજી નીચે આપેલ સંબંધિત લિંક પરથી સબમિટ કરવી જોઈએ.
 • વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને આપેલ PDF જાહેરાત વાંચો.

મહત્વની લિંક

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન PDFઅહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment