સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં ભરતી, ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

શું તમે પણ 10મું પાસ છો અને સારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ લેખ ચોક્કસ વાંચો. ખરેખર, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, SAIL એ ઓપરેટર-કમ-ટેકનિશિયન (ટ્રેની) ની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. આ સંબંધમાં વિગતવાર સત્તાવાર સૂચના SAILની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવી હતી.

SAIL વેકેન્સી 2024 હેઠળ ઑપરેટર-કમ-ટેક્નિશિયન (ટ્રેની)ની જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સ્ટીલ ઓથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની અધિકૃત વેબસાઇટ, sail.co.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. SAIL ભરતી 2024 હેઠળ, સંસ્થામાં 341 જગ્યાઓ ભરવા માટે આ ભરતી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.

SAIL ભરતી 2024 ખાલી જગ્યાની વિગતો

સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા જાહેર કરાયેલ સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, SAIL ભરતી 2024 હેઠળ, સંસ્થામાં 341 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે આ ભરતી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. કેટેગરી મુજબ SAIL ભરતી 2024 ખાલી જગ્યાની વિગતો તપાસવા માટે SAIL સત્તાવાર સૂચના તપાસો.

પોસ્ટનું નામ

  • ઓપરેટર-કમ-ટેકનિશિયન (ટ્રેઇની) પોસ્ટ્સ

SAIL ભરતી 2024 અરજી ફી

SAIL વેકેન્સી 2024 હેઠળ અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ નિયત અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે. જનરલ/OBC/EWS ઉમેદવારો માટે અરજી અને પ્રોસેસિંગ ફી રૂ 500 છે અને SC/ST/PWBD/ESM/વિભાગીય ઉમેદવારો માટે પ્રોસેસિંગ ફી રૂ 200 છે. ઉમેદવારોએ નેટ બેન્કિંગ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એટીએમ-કમ-ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા અરજી અને પ્રોસેસિંગ ફી ચૂકવવાની રહેશે. અન્ય કોઈપણ માધ્યમથી ફી વસૂલવામાં આવશે નહીં.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

સૂચના મુજબ, SAIL ખાલી જગ્યા 2024 માટે અરજી કરવા માટે નીચેના પગલાં અનુસરો-

  • પગલું 1: SAIL ભરતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ, sail.co.in ની મુલાકાત લો.
  • પગલું 2: “ઓનલાઈન અરજી કરો” લિંક પર ક્લિક કરો
  • પગલું 3: ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો
  • પગલું 4: જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
  • પગલું 5: આવશ્યક એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો પગલું 6: અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ કરો અને એક નકલ તમારી પાસે રાખો.
આ પણ વાંચો  SMC Recruitment 2024 for Chief Fire & Deputy Chief Fire Officer Posts

મહત્વની તારીખ

  • અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 26 ફેબ્રુઆરી 2024
  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 18 માર્ચ 2024

મહત્વની લિંક

Leave a Comment