જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો, એક જ મિનિટમાં

સરકારી નોકરી અથવા એડમિશન માટેના ફોર્મ જયારે ઓનલાઇન ભરતા હોય ત્યારે તમારી ઉમર નાખવાની હોય છે, એના માટે ગણતરી કરવી પડતી હોય છે. એટલે આજે આ જન્મ તારીખ નાખી અને ઉમર જાણો ની અમે જાણકારી આપીશું. હાલના સમયમાં સૌથી વધુ પૂછાતો સવાલ એટલે તમારી ઉંમર કેટલી? જવાબ આપવા માટે આપે જન્મ તારીખ થી આજના દિવસ સુધી ગણતરી કરવી પડે છે. હાલમાં અમુક પધ્ધતિ પણ છે જે તમે તમારી ઉંમર ગણવામાં મદદ કરે છે જેથી તમે તરત ઉંમરની ગણતરી કરી શકો.

એજ કેલ્ક્યુલેટર

ઉંમર કેલક્યુલેટર એક ઓનલાઇન ટૂલ છે. જેની મદદથી તમે તમારી જન્મતારીખથી લઈ વર્તમાન તારીખ સુધીની ઉંમર જાણી શકો છે. જે બે તારીખો વચ્ચે સમયનું અંતર બતાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેના દ્વારા જે પરિણામ આવે છે તે અલગ-અલગ ટાઈમ મુજબ વર્ષ, મહિના અને દિવસના રૂપમાં સામે આવે છે. એઇજ કેલક્યુલેટરથી જે પરિણામ આવે છે તેના પર કોઈ વ્યક્તિના ટાઇમઝોનની અસર નથી પડતી. કારણકે પરિણામ સમય વચ્ચેનું અંતર દર્શાવે છે. તેની બનાવટ એવી રીતે કરવામાં આવી છે કે તમામ લોકોના કામમાં આવી શકે સૌથી સામાન્ય ઉંમર સિસ્ટમના આધારે તેની રચના કરવામાં આવી છે.

જાણો તમારી ઉંમર જન્મ તારીખ નાખીને

આ ઓનલાઈન સુવિધા નીચે મુજબની સુવિધા આપવામાં આવે છે

  • વર્ષ,
  • મહિના
  • દિવસો
  • અઠવાડિયા
  • કુલ દિવસો
  • કુલ કલાક
  • કુલ મિનીટ
  • કુલ સેકન્ડ

આ ઓનલાઈન Age Calculator સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને તમે વર્ષ પ્રમાણે તમારી ઉંમર જાણી શકશો. ઉદાહરણ તરીકે તમે 12મું ધોરણ 2013માં પાસ કરેલ છે તે સમયે તમારી ઉંમર કેટલી હતી તે માટે જન્મ તારીખ અને પરિણામ આવ્યું તે તારીખ નાખો એટલે તે સમયની ઉંમર દેખાડશે.

Age Calculator

ઉંમર જાણવા માટે એક ઓનલાઈન સુવિધા એટલે Age Calculator. આ સુવિધા ઓનલાઈન જોવા મળે છે જેમાં તમારે તમારી જન્મ તારીખ અને આજની તારીખ નાખવાની રહેશે એટલે તમે કેટલા વર્ષના થયા તે દેખાડશે.

આ પણ વાંચો  વાવાઝોડા દરમિયાન મોબાઈલ નેટવર્ક જતું રહેશે તો શું કરશો? કરો બસ આટલું સેટિંગ એટલે વાપરી શકસો કોઈપણ કંપનીનું નેટવર્ક

Important Link

1 thought on “જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો, એક જ મિનિટમાં”

Leave a Comment