બેંક ઓફ બરોડા મેનેજરની જગ્યાઓ માટે અરજી કરો, 70 હજાર રૂપિયા સુધીનો પગાર

બેંક ઓફ બરોડાએ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવી છે. બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 હેઠળ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવશે.

આ અંગે બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ નોટિફિકેશન અનુસાર, લાયક ઉમેદવારો બેંક ઓફ બરોડાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ, bankofbaroda.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 અંતર્ગત સંસ્થામાં 38 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

બેંક ઓફ બરોડા ભરતીની નોંધણી પ્રક્રિયા 19મી જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન મુજબ, બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 અરજી માટેની છેલ્લી તારીખ 8 ફેબ્રુઆરી, 2024 છે. બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 ની પાત્રતા, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અન્ય વિગતો માટે આ પોસ્ટ વાંચો.

બેંક ઓફ બરોડા મેનેજર ભરતી 2024 હાઇલાઇટ્સ

 • ભરતી સંસ્થાનું નામ: બેંક ઓફ બરોડા
 • ભરતીનું નામ: બેંક ઓફ બરોડા ભરતી
 • પોસ્ટનું નામ: મેનેજર
 • જોબનો પ્રકાર: સરકારી
 • ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા: 38 પોસ્ટ્સ
 • નોટિફિકેશન: જાન્યુઆરી 2020ની ઓનલાઇન જાહેરાત
 • અરજી શરૂ કરવાની તારીખ: 19 જાન્યુઆરી 2024
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 8 ફેબ્રુઆરી 2024
 • વય મર્યાદા: 25 વર્ષથી 35 વર્ષ
 • વેબસાઇટ: bankofbaroda.in

બેંક ઓફ બરોડા મેનેજરની ખાલી જગ્યા 2024 ખાલી જગ્યાની વિગતો

સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 ખાલી જગ્યા વિગતો હેઠળ 38 મેનેજર પોસ્ટ્સ પર લાયક ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવશે. બેંક ઓફ બરોડા 2024ની ખાલી જગ્યાની વિગતો નીચે મુજબ છે-

 • SC: 5 જગ્યાઓ
 • ST: 2 જગ્યાઓ
 • OBC: 10 જગ્યાઓ
 • EWS: 3 પોસ્ટ્સ
 • યુઆર: 18 પોસ્ટ્સ

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2024 પાત્રતા

માપદંડો મુજબ જે ઉમેદવારો માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક થયા હોય. બેંક ઓફ બરોડા મેનેજર ભરતી 2024 વય મર્યાદા 25 થી 35 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

બેંક ઓફ બરોડા મેનેજર ભરતીની પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઈન ટેસ્ટ, સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ અથવા આગળની પસંદગી પ્રક્રિયા માટે યોગ્ય કોઈપણ અન્ય કસોટીનો સમાવેશ થઈ શકે છે, ત્યારબાદ ગ્રુપ ડિસ્કશન અને/અથવા ઓનલાઈન ટેસ્ટ માટે લાયક ઠરેલા ઉમેદવારોની મુલાકાત લેવામાં આવશે. પસંદ કરાયેલ ઉમેદવાર બેંકમાં જોડાવાની તારીખથી 12 મહિના (-1-વર્ષ) સક્રિય સેવાના સમયગાળા માટે પ્રોબેશન પર રહેશે.

આ પણ વાંચો  NABARD માં ભરતી જાહેર, ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

અરજી ફી

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી એપ્લિકેશન ફી રૂ. 600 + લાગુ કર + સામાન્ય, EWS અને OBC ઉમેદવારો માટે ચુકવણી ગેટવે ફી અને રૂ. 100 + લાગુ કર + SC, ST અને મહિલા ઉમેદવારો માટે ચુકવણી ગેટવે ફી. વધુ સંબંધિત વિગતો માટે ઉમેદવારો બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.

પોસ્ટિંગ સ્થળ

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી હેઠળ મેનેજરની જગ્યાઓ પર લાયક ઉમેદવારોની પોસ્ટિંગ સમય સમય પર બેંકની જરૂરિયાત પર નિર્ભર રહેશે. ઉમેદવારોને ભારતમાં તેની કોઈપણ ઓફિસ/શાખામાં મૂકવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ

બેંક ઓફ બરોડા મેનેજર ભરતી 2024 હેઠળ, મેનેજર પોસ્ટ પર પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને સમય સમય પર સુધારેલ પગાર આપવામાં આવશે. MMG/S-II મુજબ, રૂ. 48170 x રૂ. 1740 (1) – રૂ. 49910 x 1990 (10) – રૂ. 69810 આપવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી માટે અરજી કરવા માટે તમે નીચેના પગલાંને અનુસરી શકો છો-

 • પગલું 1: બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટ, bankofbaroda.in ની મુલાકાત લો.
 • પગલું 2: હોમ પેજ પર ઉપલબ્ધ લોગિન લિંક પર ક્લિક કરો.
 • પગલું 3: એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે જ્યાં ઉમેદવારોએ પોતાને નોંધણી કરવાની રહેશે.
 • પગલું 4: એકવાર નોંધણી થઈ જાય, એકાઉન્ટમાં લોગિન કરો.
 • પગલું 5: અરજી ફોર્મ ભરો અને અરજી ફી ચૂકવો.
 • પગલું 6: સબમિટ કરો ક્લિક કરો અને પૃષ્ઠ ડાઉનલોડ કરો
 • પગલું 7: વધુ જરૂરિયાત માટે તેની હાર્ડ કોપી તમારી પાસે રાખો.

મહત્વની લિંક

Leave a Comment