કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ભરતી જાહેર, પગાર 54,000/- થી શરૂ

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 01 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • સબજેક્ટ મેટર સ્પેશિયાલિસ્ટ ની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન/ પીએચડી ડિગ્રી
 • વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ન્યૂનતમ – 40 વર્ષ
 • મહત્તમ – 45 વર્ષ
 • ઉંમર છૂટછાટ: નિયમો અનુસાર

એપ્લિકેશન ફી

 • 500/-

પગાર કેટલો મળશે?

રૂ. 54,000/-

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • ઉમેદવારની લેખિત પરીક્ષા દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • ઓફલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 07/10/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment