ગુજરાત આંગણવાડીમાં 10,000 જગ્યાઓ પર ભરતી, આજથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ

ગુજરાત આંગણવાડીમાં 10,000 જગ્યાઓ પર ભરતી, આજથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ: સમગ્ર ગુજરાતમાં આંગણવાડીની ભરતી આવી છે. જેમાં ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં 10 હજારથી પણ વધુ ની જગ્યાઓ ભરવા માટે આવેદન પત્રો મંગાવવામાં આવ્યા છે, ઓનલાઇન અરજી કરવાની તારીખ 8 નવેમ્બર 2023 થી 30 નવેમ્બર 2023 ના રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023

ICDS વિભાગ આંગણવાડીઓ, તેમાં આવતા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પૂર્ણા યોજના, શિક્ષણની કામગીરી કરે છે. ગુજરાત રાજ્યના દરેક ગામડાઓમાં આંગણવાડીઓ આવેલી છે. આ આંગણવાડીઓ સારી રીતે અને પારદર્શિતા રીતે ચાલે તે માટે e-hrms gujarat portal બનાવેલ છે. જેમાં આંગણવાડીની ભરતીને લગતી તમામ કામગીરી અને ભરતી ઓનલાઈન થશે.

ખાલી જગ્યાની માહિતી

 • આંગણવાડી કાર્યકર ની 3000 જગ્યાઓ
 • આંગણવાડી તેડાગરની 7000 જગ્યાઓ

સમગ્ર ગુજરાતમાં આંગણવાડીની ભરતી 2023

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના કામ કરે છે. જેમાં દરેક ગામડાઓમાં આંગણવાડી કેન્‍દ્રો આવેલા છે. રાજ્યમાં અંદાજીત 53,000 જેટલી આંગણવાડીઓ આવેલી છે. જેમાં ચાલુ વર્ષમાં કુલ 10,000 થી વધુ ભરતી આવેલી છે. જેમાં આંંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ભરતીઓ આવેલી છે. જેના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ https://e-hrms.gujarat.gov.in/ ભરવાના રહેશે.

એલીજેબિલિટી

 • આંગણવાડી કામગાર: આંગણવાડી કામગારની પોસ્ટ માટેની ઓછામાં ઓછી શૈક્ષણિક યોગ્યતા 10મી પાસ છે. ઉંમર મર્યાદા 18 થી 35 વર્ષ છે.
 • આંગણવાડી સહાયક: આંગણવાડી સહાયકની પોસ્ટ માટેની ઓછીમાં ઓછી શૈક્ષણિક યોગ્યતા 10 પાસ છે. ઉંમર મર્યાદા 18 થી 35 વર્ષ છે.
 • આંગણવાડી સુપરવાઇઝર: આંગણવાડી સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ માટેની ઓછીમાં ઓછી શૈક્ષણિક યોગ્યતા 12મી પાસ છે. ઉંમર મર્યાદા 21 થી 40 વર્ષ છે.

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

 • અરજીપત્ર
 • અભ્યાસ સંબંધી યોગ્યતાનો પ્રમાણપત્ર
 • ઉંમરનો પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • ફોટો

પગાર ધોરણ

 • આ પોસ્ટ્સ માટે માસિક પગાર Rs. 8,000 થી Rs. 30,000 સુધી છે.
આ પણ વાંચો  UGVCL દ્વારા આસિસ્ટન્ટ લો ઓફિસરની જગ્યા પર ભરતી, અરજી ઓનલાઈન કરવી

આંગણવાડી ભરતી માં ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

 • પ્રથમ, https://e-hrms.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલો.
 • પછી, ગુજરાત આંગણવાડી સુપરવાઇઝર ખાલીજગો 2023-24 પર ક્લિક કરો.
 • હવે, યોગ્યતા માપદંડ, આવકારની આયોગણી માટે ઉંમરમાં રાહત, અને તેમની સપાટી માટે અરજી પર ધ્યાન આપીને વાંચો.
 • બધા વિગતો સારા કરીને કરી નાંખવાનું છે, પછી ઓનલાઇન અરજી વિભાગમાં જવું હોય છે.
 • પ્રતિસ્થાપનાના ઉપરાંત, તમારા શિક્ષણિક રેકર્ડ સાથેની વિગતો સાથે અરજીનું પ્રકાર ભરવું હોય છે.
 • છબી અને સહીનું કૉપિ સ્કેન અને અપલોડ કરો. તમારી અરજીનો ચુકવણું પાછું, નેટ બેંકિંગથી અરજી માંથું પૈમેન્ટ પ્રાપ્ત કરો.
 • ખરેખર વિગતો સારી ભરેલી છે તે ખચું અને અંતિમ સબમિશન પર ક્લિક કરો.

મહત્વની લિંક

1 thought on “ગુજરાત આંગણવાડીમાં 10,000 જગ્યાઓ પર ભરતી, આજથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ”

Leave a Comment