ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ પ્લાસમા રિચર્સ (IPR) દ્વારા 15 જગ્યાઓ પર ભરતી

ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ પ્લાસમા રિચર્સ (IPR) દ્વારા 15 જગ્યાઓ પર ભરતી: ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ પ્લાસમા રિસર્ચ (IPR) દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 15 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • વૈજ્ઞાનિક સહાયક – (બી) ની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • પોસ્ટ પ્રમાણે લયકાત જોઈએ.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ન્યૂનતમ – 18 વર્ષ
 • મહત્તમ – 30 વર્ષ

એપ્લિકેશન ફી

 • જનરલ / OBC / EWS – રૂ. 200/-
 • SC/ST/PH – કોઈ ફી નથી

પગાર કેટલો મળશે?

 • રૂ. 35,400/-

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • આ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 13/10/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment