કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CIL) દ્વારા 560 જગ્યા પર ભરતી, અરજી કરો ઓનલાઈન

કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CIL) દ્વારા 560 જગ્યા પર ભરતી, અરજી કરો ઓનલાઈન: COAL ઈન્ડિયા દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 560 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • મેનેજમેંટ ટ્રેનીની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • માઇનિંગ/સિવિલ ટ્રેડ માટે: 60% માર્ક્સ સાથે સંબંધિત શાખામાં એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી BE/B.Tech/B.Sc એન્જિનિયરિંગ.
 • SC/ST ઉમેદવારો: 55% ગુણ.
 • ભૂસ્તરશાસ્ત્ર માટે: M.Sc. / એમ.ટેક. ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અથવા એપ્લાઇડ જીઓલોજી / જીઓફિઝિક્સ અથવા એપ્લાઇડ જિયોફિઝિક્સમાં ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ સાથે
 • GATE 2023 સ્કોર કાર્ડ જરૂરી છે
 • વધુ વિગતો માટે સૂચના વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • ન્યૂનતમ – 18 વર્ષ
 • મહત્તમ – 30 વર્ષ
 • ઉંમર છૂટછાટ: નિયમો અનુસાર

એપ્લિકેશન ફી

 • સામાન્ય / OBC: 1180/-
 • SC/ST : 0/- (શૂન્ય)
 • PH : 0/- (શૂન્ય)
 • ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ દ્વારા પરીક્ષા ફી ચૂકવો અથવા ઑફલાઇન મોડ E ચલણ ચૂકવો

પગાર કેટલો મળશે?

 • જાહેરાત વાંચો.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • લાયક ઉમેદવારોએ ગ્રેજ્યુએટ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટમાં હાજરી આપી હોવી જોઈએ એન્જિનિયરિંગ (GATE -2023). GATE-2023 સ્કોર/માર્ક્સના આધારે અને આવશ્યકતા, ઉમેદવારોને શિસ્ત મુજબ અને શ્રેણી મુજબ શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • છેલ્લી તારીખ : 12/10/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment