નેશનલ હાઉસિંગ બેંક દ્વારા 43 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી ઓનલાઈન કરવી

નેશનલ હાઉસિંગ બેંક દ્વારા 43 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી ઓનલાઈન કરવી: નેશનલ હાઉસિંગ બેન્ક દ્વારા ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે. ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પરીક્ષા સિલેબસ, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • કુલ 43 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

 • અલગ અલગ વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

 • પોસ્ટ પ્રમાણે લાયકાત
 • વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

 • 21 થી 30 વર્ષ

એપ્લિકેશન ફી

 • SC/ST/PwBD: રૂ. 175/- (માત્ર માહિતી શુલ્ક)
 • SC/ST/PwBD સિવાય રૂ. 850/- (ઇન્ટિમેશન ચાર્જ સહિતની અરજી ફી)

પગાર કેટલો મળશે?

 • પોસ્ટ પ્રમાણે પગાર
 • વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઉમેદવારની પસંદગી કઈ રીતે થશે?

 • લેખિત પરીક્ષા
 • ઈન્ટરવ્યુ
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

નોકરીનું સ્થળ

 • ન્યુ દિલ્હી

અરજી કેવી રીતે કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

 • NHB આસિસ્ટન્ટ મેનેજર નોટિફિકેશન 2023માંથી યોગ્યતા તપાસો
 • નીચે આપેલ Apply Online Link પર ક્લિક કરો અથવા nhb.org.in વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • અરજી ફોર્મ ભરો
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • ફી ચૂકવો
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

 • 18-10-2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment