અમદાવાદ જિલ્લા દ્વારા હોમગાર્ડની 539 જગ્યાઓ પર ભરતી, અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા દ્વારા હોમગાર્ડની 539 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતીનું નોટિફિકેશન બહાર પડી છે. આ ભરતીમાં અરજી કરવા લાયકાત શું જોઈએ, ઉમર કેટલી હોવી જોઈએ, પગાર કેટલો મળશે, એપ્લિકેશન ફી કેટલી ભરવી પડશે, નોકરી કઈ જગ્યાએ કરવાની રહેશે, સિલેક્ષન કઈ રીતે થશે, ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ કઈ છે,.. જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ એંડ સુધી વાંચો.. વધારે માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

કુલ જગ્યાઓ

  • 539 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • હોમગાર્ડની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

લાયકાત શું જોઈએ?

  • ધોરણ 10 પાસ

ઉમર ધોરણ કેટલું જોઈએ?

  • 18 વર્ષથી વધારે
  • નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ થશે.

જોબ લોકેશન

  • અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તાર

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • ઓફલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વની તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 20-10-2023
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 03-11-2023

મહત્વની લિન્ક

આ પણ વાંચો  DRDA ભરૂચ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત, 28 જુલાઇ પહેલા અરજી કરો

Leave a Comment