ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર અને કેમિકલ લિમિટેડ દ્વારા જુનિયર ફિલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવની જ્ગ્યા પર ભરતી જાહેર, અરજી કરો ઓનલાઈન

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર અને કેમિકલ લિમિટેડ દ્વારા જુનિયર ફિલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવની જ્ગ્યા પર ભરતી જાહેર, અરજી કરો ઓનલાઈન: ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટીલાઇઝર અને કેમિકલ લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ ઉપર ભરતી બહાર પડી છે અને તેના માટેની અરજી તમે નીચેની લીંક ઉપરથી કરી શકો છો. આ ભરતીની તમામ માહિતી નીચે પોસ્ટમાં આપેલી છે.ભરતી વિશે વધારે જાણકારી જેવી કે પગાર ધોરણ, ઉમર ધોરણ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પસંદગી કેવી રીતે થશે?, અરજી કેવી રીતે કરવાની રહેશે?, કઈ તારીખ પહેલા અરજી પૂરી કરવાની રહેશે? જેવી તમામ માહિતી માટે આ પોસ્ટ પુરી વાંચો.

 gsfc recruitment 2023

કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • કુલ 01 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે.

કઈ પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પડી છે?

  • જુનિયર ફિલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવ : 01 જગ્યા

લાયકાત શું જોઈએ ?

  • એમ.કોમ. એકાઉન્ટિંગ નાણાકીય વ્યવસ્થાપન સાથે
  • M.S યુનિવર્સિટી, વડોદરા માંથી 02 વર્ષનો પૂર્ણ સમયનો કોર્સ.

પગાર કેટલો મળશે?

  • કૌશલ્ય અને બજારના વલણો સાથે સુસંગત હોવું જોઈએ.

નોકરીનું સ્થળ

  • વડોદરા, ગુજરાત

વયમર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ?

  • ઉમેદવારની ઉમર 18 વર્ષની ઉપર હોવી જોઈએ.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારે અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

  • છેલ્લી તારીખ : 05/07/2023

મહત્વની લિંક

Leave a Comment